આ મંદિરમાં મહિલાઓ ના સ્તન ની પૂજા કરે છે, અને બધી મનોકામનાઓ પૂર્ણ થાઇ..

આ વિશ્વ પોતાનું કાર્ય બનાવવા માટે કંઈ પણ કરે છે. દરેક મંદિરમાં કપાળ હોય છે અને ઘણી યુક્તિઓ પણ હોય છે. જ્યાં પણ પ્રાણીઓ અને પક્ષીઓની પૂજા અન્યત્ર કરવામાં આવે છે, પત્થરો અન્યત્ર છે, પરંતુ તમે કદાચ ક્યારેય એવું સાંભળ્યું ન હોય કે કોઈ મંદિરમાં સ્ત્રીઓના સ્તનની પૂજા કરવામાં આવે છે.

કૈયા સ્તન પૂજા કરવામાં આવે છે
જાપાનમાં તે વિશ્વનું એકમાત્ર મંદિર છે. અહીં ભગવાનની પૂજા કરવાને બદલે સ્તનોની પૂજા કરવામાં આવે છે અને તેથી જ આ સ્થાન વિશ્વભરમાં પ્રખ્યાત છે. અહીં ચિચિગામિસમની પૂજા કરવામાં આવે છે. આ મંદિરમાં તે જ્યાં પણ દેખાય છે ત્યાં ફક્ત સ્તનો જ દેખાય છે.

સ્તન પૂજાની માન્યતા
મોટાભાગની સ્ત્રીઓ અહીં પૂજા કરવા આવે છે કારણ કે એવું માનવામાં આવે છે કે અહીં પૂજા કરવાથી સલામત ગર્ભાવસ્થા અને સ્તન કેન્સર થવાનું જોખમ ટાળી શકાય છે જ્યારે વ્રત પૂર્ણ થાય છે ત્યારે મહિલાઓ અહીં પાછા આવે છે અને ડમી સ્તન અર્પણ કરે છે.

Leave a Reply

Your email address will not be published.