ભગવાનને 56 ભોગ કેમ આપવામાં આવે છે, કેમ 55 કે 57 નહીં…?

  • by

તમારામાંથી ઘણાએ અમને આ સવાલ મોકલ્યો છે કે ભગવાનને 56 તકો કેમ આપવામાં આવે છે, કેમ નહીં 57, 100 અથવા 4, તેથી ચાલો આજે અમે તમને સરળ શબ્દોમાં જવાબ આપીએ. દરેક વ્યક્તિ જાણે છે કે અઠવાડિયામાં સાત દિવસ હોય છે. ગોકુલને સાત દિવસ ભારે વરસાદ પડ્યો અને ગોકુલના લોકોને આ વરસાદથી બચાવવા માટે, કૃષ્ણે ગોકુળમાં ગોવર્ધન પર્વતને આંગળી પર 7 દિવસ રાખ્યો.

આ સાત દિવસો દરમિયાન, શ્રી કૃષ્ણએ તેમના ચહેરા પર મોંમાંથી આંસુ પણ મૂક્યા નહીં. સાત દિવસ પછી વરસાદ અટક્યો ત્યારે, ગોકુલના બધા લોકોએ વિચાર્યું કે શ્રીકૃષ્ણ, જેમણે દર કલાકે ખોરાક ખાધો, તેઓ આ 7 દિવસ ભૂખ્યા રહ્યા. ભારતમાં, આખો દિવસ 24 કલાક સિવાય 8 કલાકમાં વહેંચાયેલો હતો. સમય એ 3 કલાકનો હોય છે, જે સમયનો એકમ હોય છે.

ત્યારબાદ, આઠમા દિવસે, દરેકએ watch દિવસ સુધી દરેક ઘડિયાળ પ્રમાણે, ભગવાન શ્રીકૃષ્ણને ભોગમાં 56 વિવિધ વાનગીઓ ઓફર કરી. જો ગોકુલ નિવાસીની ગણતરી કરવામાં આવે, તો તે દરેક x દિવસ = આનંદ હશે. તે છે (8 પહારા x 7 દિવસો = 56 ભોગ) શ્રી કૃષ્ણને વિવિધ વાનગીઓ આપવામાં આવે છે. એવું માનવામાં આવે છે કે ભગવાનને આ અર્પણ ખૂબ જ વિશેષ છે. તેમાં દૂધ, દહીં ઘી (મીઠાઈઓ) અને ફળોનો સમાવેશ થાય છે.

તે જ દિવસથી, 56 ભોગની પરંપરા શરૂ થઈ, જે આજે પણ ચાલે છે, આ પરંપરા હજી પણ વિરોધાભાસી છે, કારણ કે હાલમાં પણ એક દિવસ ફક્ત 8 વાગ્યે (24 કલાક) છે.

Leave a Reply

Your email address will not be published.