છોકરાઓ અને છોકરીઓ બંને આ સ્થિતિમાં સેક્સને પસંદ કરે છે, આ સ્થિતિ ભારે આનંદ આપે છે..

આજકાલ સેક્સ લગ્ન પહેલાં પણ કરવામાં આવે છે, પરંતુ યુગલોનો પ્રેમ લગ્નના એક વર્ષ પછી સાતમા આસમાને છે. પણ ધીરે ધીરે પ્રેમ ઓછો થવા માંડે છે. જો તમે દરરોજ એક જ જગ્યાએ અથવા સમાન લિંગ પોઝિશનમાં સેક્સ કરવાથી કંટાળો આવે છે, તો તમે યોગ્ય સ્થાને આવી ગયા છો.

ઘરની દિવાલો ટિક કરીને સેક્સ માણવાની પોતાની એક અલગ જ મજા છે. તમારી સ્ત્રી જીવનસાથીને દિવાલ સાથે વળગી રહેવું પડશે અને તેના પગ ઉંચા કરીને તેને સારી રીતે પકડી રાખવું પડશે અને આગળથી સંભોગ કરવો પડશે.

આ સમય દરમિયાન, તમે ચુંબન કરતી વખતે તેમના જી સ્પોટને પણ સ્પર્શ કરી શકો છો. આ આખી પ્રક્રિયાને વધુ મનોરંજક બનાવવા માટે, તમારી સ્ત્રી ભાગીદાર તેને દિવાલ પર યોગ્ય રીતે પકડી શકે છે અને તેના પગથી લપેટી શકે છે.

જો તમે આ પ્રક્રિયાને વધુ ઉત્સાહિત કરવા માંગતા હો, તો પછી તમે બંને તમારા બધા કપડાં કડી નાખો. તમારી સ્ત્રી જીવનસાથીને તમને નરમાશથી છીનવા માટે સમય આપો.

Leave a Reply

Your email address will not be published.