હિન્દુ ધર્મમાં, મૃતકોને બાળી નાખવામાં આવે છે, તો પછી બાળકો અને નવજાતને શા માટે દફનાવવામાં આવે છે?

દરેક ધર્મની પોતાની પરંપરાઓ અને રિવાજો છે. આમાંની એક વ્યક્તિ તેના મૃત્યુ પછીના મૃત શરીરને નષ્ટ કરવાનો રિવાજ છે અને આ પ્રક્રિયા દરેક ધર્મમાં અલગ છે. હિન્દુ ધર્મમાં મૃતદેહને બાળી નાખવાનો રિવાજ છે, પરંતુ હિન્દુ ધર્મમાં કંઈક એવું છે કે જ્યાં મૃત સળગાવવામાં આવે છે પરંતુ ફક્ત નવજાતને જ દફનાવવામાં આવે છે.

ચાલો આપણે જાણીએ કે આવું કેમ થાય છે, હિન્દુ ધર્મમાં શા માટે બાળકો અને નવજાત બાળકોને દફનાવવામાં આવે છે અને બાકીના બળી જાય છે. સામાન્ય રીતે હિન્દુઓ વચ્ચે દફનાવવામાં આવતા નથી. હિન્દુ ધર્મમાં, અગ્નિ આધ્યાત્મિક વિશ્વનો એક પવિત્ર પ્રવેશદ્વાર માનવામાં આવે છે. શરીરના અંતિમ સંસ્કાર વ્યક્તિના મૃત્યુના છ કલાકમાં થાય છે.

હિન્દુ ધર્મમાં, એવું પણ કહેવામાં આવે છે કે અંતિમ સંસ્કાર, શરીરથી અલગ થવાનું એક પ્રકાર છે. જ્યારે શરીર બળી જાય છે, ત્યારે આત્માને કોઈ લગાવ હોતો નથી અને તેથી તે અગ્નિ દ્વારા મુક્ત થઈ શકે છે. પરંતુ, બાળકો માટે, જેમણે વધુ જીવન નથી જીવ્યું, તેમના આત્માને તેમના શરીર સાથે કોઈ લગાવ નથી.

હિન્દુઓ સામાન્ય રીતે મૃતદેહોનો અંતિમ સંસ્કાર કરે છે, પરંતુ સંતો, પવિત્ર માણસો અને બાળકોના મૃતદેહને પણ દફનાવે છે. આ ક્રિયાઓ હિન્દુ ધર્મ સાથે સંબંધિત બે મૂળભૂત સિદ્ધાંતો પર આધારિત છે, આત્માના સ્થાનાંતરણ અને પુનર્જન્મની માન્યતા.

હિન્દુઓમાં એવું પણ કહેવામાં આવે છે કે જો શરીર સળગાવ્યા પછી નાશ પામે છે, તો પછી કોઈ પણ અવશેષ દેહ સાથે સ્વર્ગસ્થ આત્માનું જોડાણ દૂર થાય છે. બાળક, જેની આત્મા લાંબા સમય સુધી તેના શરીરમાં કોઈ જોડાણનો વિકાસ કરતી નથી, તેને દફનાવવામાં આવે છે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *