હું 22 વર્ષીય યુવક છું મને ભાભી અને મોટા- સ્તન-વાળી મહિલાઓ વધુ આકર્ષિત કરે છે હું શું કરું?

પ્રશ્ન:મારી ઉમર 22 વર્ષની છે હું છેલ્લા કે-ટલાક વર્ષોથી સુંદર મોટી મહિલાઓ તરફ વધુ આકર્ષિત થાઉં છું. એવી મહિલાઓ કે જેઓના મોટા સ્તનો અથવા ભારે હોઠ ધરાવે છે. અને જેનું વજન સામાન્ય કરતા વધારે હોય છે. કેટલીકવાર આવી મહિલાઓની ન-જીક આવવાની એટલી તીવ્ર બ-ની જાય છે કે હું સૂઈ પણ શકતો નથી.

તે ફક્ત તેમને જોઈને થતું નથી. જેમને હું જાણું છું હું નિયમિત જોઉં છું પણ ક્યાંય આવી સ્ત્રીની ઝલક જોવા મળતી -નથી. મને લાગે છે કે આ- પ્રકારની વિચારસરણીમાં કંઇ ખોટું નથી. કેટલીકવાર મારે મારી જાત પર નિયંત્રણ રાખવું પડે છે. અને આમાંની કેટલીક મહિલાઓ પર નજર રાખવા અથવા તેમ-ને ટાળવાનો પ્રયત્ન કરું છું.

જ્યારે કોઈ પણ પુરુષ સ્ત્રી ત-રફ જુએ છે, ત્યારે તેનું ધ્યાન પહેલા મહિલાઓના સ્તન પર જાય છે. અને એક સંશોધન મુજબ એવું કહેવામાં આવ્યું છે કે પુરુષો સ્ત્રીઓ પ્રત્યે- વધુ આકર્ષાય છે કે જે સ્ત્રીઓના સ્તનો મોટા હોય- છે.જે મહિલાઓના સ્તનો મોટા અને સંપૂર્ણ હોય છે, તે સ્ત્રીઓમાં શ્રેષ્ઠ પ્રજનન ક્ષમતા હોય છે.

પુરુષો થોડા સમય મા-ટે માટે આવી મહિલાઓ સાથે સંભોગ કરે છે અને બાદમાં તેમનું ધ્યાન મોટા સ્તન વળી મહિલાઓ તરફ આકર્ષવાનું શરુ કરે છે. જો કે નાના સ્તનોવા-ળી મહિલાઓ વિશે એવું કહેવામાં આવ્યું છે, આ સ્ત્રીઓ ટૂંક સમય માટે ઉત્સાહિત થઈ જાય છે અને લાંબા સમય સુધી આનંદ માણે છે.

સ્તન એ સ્ત્રીની સુંદરતાનો- સહાયક ભાગ છે, જે પુરુષોને પોતાની તરફ આકર્ષિત કરે છે. લોકો માને છે કે મોટા સ્તનોવાળી સ્ત્રીઓ વધુ ઉત્તેજનાનું કારણ બને છે પરંતુ આ સાચું નથી.

જાતીય નિષ્ણાતો પણ માને છે કે ના-ના સ્ત-નો વધુ સંવેદનશીલ હો-ય છે. ભૌતિકશાસ્ત્રના દબાણના સમીકરણથી નિષ્ણાતો દ્વારા પણ આ સાબિત થયું હતું. કે સ્તન જેટલું નાનું હશે, વધુ ઉશ્કેરણીજનક દબાણ જોવા મળશે.

આ કારણ થી મોટાભાગના પુરુષો મો-ટા સ્તનોવાળી સ્ત્રીઓ પ્રત્યે વધુ આકર્ષાય છે. અને પુરુષો એવી સ્ત્રીઓને વધારે પસંદ ક-રે છે જેમના સ્તનો આકાર 34 અથવા તેથી વધારે હોય. આ સિવાય એવું પણ કહેવામાં આવ્યું છે કે પુરુષો વધારે પસંદ નથી કરતા જેમના -સ્તનો નાનો હોય છે.

રિચર્ચ મુજબ એવું કહેવામાં -આવે છે કે નાના ભાગમાં વધુ ચેતાની હાજરીને લીધે ઉત્તેજના વધે છે. જ્યારે મોટા સ્તનોવાળી મહિલાઓને લાંબા સમય સુધી સ્પર્શ કરવો પડે છે. તેણી માત્ર ઉત્સાહિત નથી, પરંતુ તે વધુ સમય સુધી આનંદ -માણી શકતી નથી અને ટૂંક સમય-માં થાકી જાય છે.

મહિલાઓના સ્તનો પરના સંશોધનોએ બતાવ્યું છે કે જે મહિલાઓના સ્તનો મોટા અને કદમાં વળાંકવાળા હોય છે તેમની પ્રજન-નક્ષમતા વધુ સારી હોય છે.મોટા સ્ત-નો ધરાવતી મહિલાઓ કરતા નાના સ્તનવાળી મહિલા-ઓની તુલનામાં પુરુષો તરફ વધુ આકર્ષિત થાય છે.પુરુષો નાના સ્તનોવાળી મહિલા કરતાં વધુ મોટા સ્તનોવાળી મ-હિલાઓ સાથે શારીરિક સંબંધો માણવામાં આનંદ લે છે.

પ્રાચીન કાળથી મહિલાઓને સુંદરતાની દેવી અને કામુકતાના પ્રતીક માનવામાં આવે છે. સ્ત્રીઓ સ્વાભાવિક રીતે આવી ક્ષમ-તાઓ અથવા ગુણો ધરાવે છે કે તે પતિને ખૂબ જ સરળતાથી આકર્ષિત કરી શકે છે. મોટાભાગના પુરુષો મહિલાઓના શરીર અને સુંદરતાની- પ્રશંસા ક-રીને શરીર શૌખ માટે અપીલ કરે છે. પરંતુ સ્ત્રીઓમાં એવી- કલા પણ હોય છે જે તેમના પતિઓને આકર્ષિત કરી શકે છે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *