મારો પતિ સે,ક્સ માણવા માંગે છે પરંતુ હું નથી કરી શકતી, મારે શું કરવું જોઈએ?

  • by

મહિલાઓ સામાન્ય રીતે સંતાન પછી જાતીય સંબંધ બાંધવામાં ઉદાસીન હોય છે, જ્યારે સંતાનને ઉછેરવાની સાથે પતિ સાથે સે,ક્સ સંબંધ યુગલોને ખુશ કરે છે.

પ્રશ્ન –  હું 23 વર્ષની મહિલા છું.  મારે વર્ષનું બાળક છે.  લગ્ન પછીથી મારી સાથે સે,ક્સ માણવાથી પતિ સંતુષ્ટ નથી.  તેઓ ઘરે અને બાળકની સંભાળ રાખતી વખતે નિયમિત સે,ક્સ માણવા માંગે છે અને હું ખૂબ જ થાકી ગયો છું અને જલ્દીથી હું રાત્રે સૂઈ જઉં છું.  પતિ મને ખૂબ પ્રેમ કરે છે, તેથી હું તેમને ગુસ્સો પણ જોઈ શકતો નથી.  કૃપા કરી મારે શું કરવું જોઈએ.

જવાબ – મહિલાઓ સામાન્ય રીતે સંતાન પછી જાતીય સંબંધ બાંધવામાં ઉદાસીન હોય છે, જ્યારે સંતાનને ઉછેરવાની સાથે પતિ સાથે સે,ક્સ સંબંધ યુગલોને ખુશ કરે છે.

તેમાં કોઈ શંકા નથી કે ગૃહિણી ઘર અને બાળકોની સંભાળ રાખવામાં એટલી વ્યસ્ત છે કે તે પોતાને માટે સમય કા .વામાં અસમર્થ છે.  આવી સ્થિતિમાં, ઘરના કામો તમારા પતિ સાથે વહેંચવાનું મહત્વપૂર્ણ છે.  ઘરની સફાઈ, કપડા ધોવા વગેરે પતિ પ્રેમથી કરી શકે છે.

આ તમારા પર વધારે ભાર નહીં મૂકશે.  આની સાથે, તમે ફક્ત તમારા માટે જ સમય કાદવા માટે સમર્થ હશો, પરંતુ તમારા પતિ સાથે વધુ સમય પસાર કરવા માટે પણ પ્રાપ્ત કરશો.  તે પછી, જેમ તમે કહ્યું હતું કે તમારું બાળક હવે દોદ વર્ષનું છે અને હવે તમે શારીરિક રીતે ફીટ છો, તો આવી સ્થિતિમાં તમે સે,ક્સનો આનંદ માણી શકો છો.

Leave a Reply

Your email address will not be published.