શું તમે જાણો છો કે અભિમન્યુ, કર્ણ અને કૌરવો યોદ્ધાઓ કરતા વધારે શક્તિશાળી હતા?

મહાભારત હિન્દુ ઇતિહાસનો અભિન્ન ભાગ છે. હિન્દુ ધર્મનો મહાન ઇતિહાસ મહાભારત સાથે સંકળાયેલ છે, જે બતાવે છે કે દુષ્ટ હંમેશા નાશ પામે છે અને સત્ય હંમેશા જીતે છે. મહાભારત હિન્દુ ધર્મના એક પવિત્ર ગ્રંથો છે. આજે હું તમને મહાભારતનાં આવા જ એક કથાથી વાકેફ કરવા માંગુ છું.

અભિમન્યુ સુભદ્રાના ગર્ભાશયમાં હતો ત્યારે ચક્રવ્યુહમાં પ્રવેશ કરવો શીખી ગયો, પરંતુ પછીથી તે ક્યારેય ચક્રવ્યુહમાંથી બહાર આવવાનું શીખી શક્યો નહીં. અભિમન્યુ શ્રી કૃષ્ણનો ભત્રીજો હતો. અભિમન્યુ એ મહાભારતનું એક મહાન કૌશલ્ય યુદ્ધ છે. કર્ણ અને અન્ય કૌરવ યોદ્ધાઓ અભિમન્યુનો સામનો કેમ કરી શક્યા નહીં? શુ તે સાચુ છે? આ સવાલ દરેકના મગજમાં ઉભો થાય છે.

શું તમે જાણો છો કે કૃતવર્મા અભિમન્યુની યાદવ તરીકે સક્ષમ વિશે જાણતા હતા. અભિમાન્યુના યોદ્ધાની જેમ પરાજિત થશે તેવા કૌરવ પક્ષમાં કોઈ નહીં હોય. અભિમન્યુ પોતે કૃષ્ણના પુત્ર ‘પ્રદ્યુમ્ન’ દ્વારા તાલીમ પામ્યા હતા. પ્રદ્યુમ્ન એ એવા કેટલાક પાત્રોમાંથી એક માનવામાં આવે છે જે સાઠ હજાર વિરોધીઓને એક સાથે યુદ્ધમાં લડી શકે છે. અભિમન્યુએ બલારામનો આભાર માન્યો અને તેની પાસેથી રૌદ્ર નામનો ધનુષ પ્રાપ્ત થયો.

અભિમન્યુ બખ્તર પહેરવાની એક ખાસ રીત જાણતો હતો જે તેને અભેદ્ય બનાવી શકે. અભિમન્યુ કર્ણ, દ્રોણ, સુયોધન અને અશ્વથમા અને બાકીના કૌરવ દળ કરતા ઝડપી, મજબૂત, હોંશિયાર અને કાર્યક્ષમ હતો. જો છેતરપિંડીનો આશરો લેવામાં ન આવે, તો અભિમન્યુનું મૃત્યુ કમનસીબ હતું

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *