સુવિધા: બાબાધામ દેવધારમાં સોમવારથી ભક્તોને ઑનલાઇન પ્રવેશ પાસ મળશે

સોમવારે હાઈકોર્ટ અને રાજ્ય સરકારની સૂચનાથી ઝારખંડના સામાન્ય ભક્તો માટે entryનલાઇન એન્ટ્રી પાસ બાબા વૈદ્યનાથ અને બાસુકીનાથ મંદિરમાં પૂજા અર્ચના માટે શરૂ થશે. દેવઘર ડીસીના જણાવ્યા અનુસાર, તમારે  પર લૉગિન ઇન કરીને પોતાને નોંધણી કરાવી લેવી પડશે. એક વ્યક્તિ ચાર લોકો માટે મહત્તમ ઇ-પાસ ઇશ્યૂ કરી શકે છે. આપેલા સમયના અડધો કલાક પહેલા, ભક્તોએ તેમના જારી કરેલા પાસ લઇને દેવઘરના માનસિંઘી ફુટ ઓવર બ્રિજ પાસે પહોંચવું પડશે.

ડેપ્યુટી કમિશનર કમલેશ્વર પ્રસાદસિંહે જણાવ્યું હતું કે દેવઘરમાં એન્ટ્રી પાસ દાખલ થયા બાદ માનસિંખીને ફૂટ ઓવર બ્રિજ પાસે પહોંચવું પડશે. ત્યાં આરોગ્યની તપાસ બાદ ભક્તોને ફૂટ ઓવર બ્રિજ દ્વારા બાબા વૈદ્યનાથ મંદિરમાં લઈ જવામાં આવશે. હાલમાં ફક્ત ઇ-પાસ ભક્તોને જ પૂજા-અર્ચના કરવા દેવામાં આવશે.

હાલમાં, વૈદ્યનાથ મંદિર ઝારખંડના સામાન્ય ભક્તો માટે મહત્તમ ચાર કલાક સુધી ખુલશે. દર કલાકે મહત્તમ 50 ભક્તોને મંજૂરી આપવામાં આવી રહી છે. ભક્તોએ માસ્ક, સેનિટાઇઝર અને સામાજિક અંતરને અનુસરવા જરૂરી છે. કોરોનાના ભયને ધ્યાનમાં રાખીને, વૃદ્ધો, માંદા, બાળકો, મહિલાઓને આરોગ્ય લાભ ન ​​મેળવવાની અપીલ છે

Leave a Reply

Your email address will not be published.