તમારા માટે વરદાન સમાન છે આ બીજ મંત્ર, આજે જ કુંડળીના ગ્રહોને મજબુત કરી લો.

જ્યોતિષ શાસ્ત્રમાં નવ ગ્રહો છે, જેની સીધી અસર વ્યક્તિના જીવન પર પડે છે. વ્યક્તિની કુંડળી જોઈને ગ્રહોની સ્થિતિ ધ્યાનમાં લેવામાં આવે છે. જ્યારે ગ્રહો કુંડળી માં નબળા હોય છે, ત્યારે વ્યક્તિ-ને તેનાથી સંબંધિત ખરાબ પરિણામો મળે છે. તે જ સમયે, જ્યારે ગ્રહો મજબૂત હોય છે, ત્યારે તેનો સીધો લાભ મળે છે. જો કે, ગ્રહોને મજબુત બનાવવા માટેના ઉપાયો -પણ આપવામાં આવ્યા છે અને તેમાંથી સૌથી અસરકારક ઉપાયો એ ગ્રહો સાથે સંકળાયેલા મંત્રોનો જાપ કરવાથી થાય છે. ગ્રહો અને તેના મંત્રો અને તેના ફાયદાઓ અંગે જાણીએ.

સૂર્ય ગ્રહ

જ્યોતિષ શાસ્ત્રમાં, સૂર્ય ગ્રહ ગ્રહોનો રાજા માનવામાં આવે છે. જીવ-નમાં આદર,માન, સન્માન નોકરી અને સમૃદ્ધ જીવન માટે સૂર્ય ભગવાનની કૃપા જરૂરી છે. સૂર્યના આશીર્વાદ મેળવવા માટે સૂર્ય ગ્રહના બીજ મંત્રનો જાપ કરવો જોઈએ.

સૂર્ય બીજ મંત્ર – ॐ હ્રાં હ્રીં હ્રૌ સ: સૂર્યાય નમ:

આ મંત્રને રવિવારના સ્નાન ધ્યાન કર્યા પછી સવારે 108 વાર જાપ કરો.

ચંદ્ર ગ્રહ

કુંડળીમાં ચંદ્ર નબળો હોવાને કારણે વિખવાદ, માનસિક વિકાર, માતાપિતાની માંદગી, નબળાઇ, આર્થિક સ્થિતિ નબળી, ધનનો અભાવ જેવી સમસ્યાઓ આ-વે છે. ચંદ્રને મજબૂત બનાવવા માટે બીજ મંત્રનો જાપ કરવો જોઈએ.

તે થાય છે. કુંડળીમાં ચંદ્રને મજબૂત બનાવવા માટે ચંદ્ર ગ્રહના બિજા મંત્રનો જાપ કરવો જોઈએ.

ચંદ્ર બીજ મંત્ર – ॐ શ્રાં શ્રી શ્રૌં ચંદ્રમસે નમ.।

આ મંત્રને સોમવારે સાંજે 108 વાર જાપ ક-રો અને શુદ્ધ થાઓ.

મંગળ ગ્રહ

મંગળ હિંમત અને શકિતનો કારક ગ્રહ છે. -જ્યારે મંગળ કુંડળીમાં નબળો હોય છે, ત્યારે હિંમત અને શક્તિનો સતત અભાવ રહે છે. મંગળને મજબૂત બનાવવા માટે બીજ મંત્રનો જાપ કરવો જોઈએ.

મંગળ બીજ મંત્ર – ॐ ક્રા ક્રીં ક્રૌં સ: ભૌમાયે નમ.।

મંગળવારે સવારે આ મંત્રને સ્નાન ધ્યાન પછી 108 વાર જાપ કરો.

Leave a Reply

Your email address will not be published.